Privacyverklaring

Freshpet (hierna: 'Freshpet', 'ons', en/of 'wij') respecteert uw privacy en neemt de verantwoordelijkheid uw privacy zo goed als mogelijk te beschermen. Met deze privacyverklaring beogen wij u inzicht en helderheid te verstrekken over de manier waarop wij persoonsgegevens en bezoekersinformatie die wij verkrijgen door gegevensoverdracht of uw bezoek aan onze website(s), verzamelen, gebruiken en verwerken – https://freshpet.com/sitemap.xml 'website', of 'websites').

Uw toestemming
Als u deze website bezoekt, stemt u in met ons privacybeleid. Als u informatie achterlaat bij een bezoek aan onze website geeft u ons toestemming voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van die informatie conform deze privacyverklaring.

Verzamelen van persoongegevens
Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren bij uw bezoek aan onze website. Wij verzamelen persoonlijke informatie die u ons rechtstreeks verstrekt op onze websites, inclusief maar niet beperkt tot contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en firmanaam, uw cv of andere sollicitatiedocumenten en/of uw commentaar op onze posts en pagina's (Persoonsgegevens).

Logbestanden
Daarnaast wordt sommige informatie automatisch overgedragen als u onze websites bezoekt. Bijvoorbeeld als uw webbrouwsers (zoals Chrome, Firefox, Safari, etc.) en/of serviceproviders (zoals Comcast Xfinity, Verizon, Sky, Telenor, etc.) standaard automatisch informatie overdragen naar elke website die u bezoekt, inclusief onze websites (Logbestanden). Deze informatie bevat het IP-adres van uw computer, het tijdstip waarop de website werd bezocht, het type en de taal van uw browser en relevante websiteadressen. Ook verzamelen wij gegevens over het besturingssysteem van uw computer en informatie over uw gebruik van en uw activiteit op onze websites. Deze gegevens bevatten geen individuele identificatie van websitebezoekers. Wij gebruiken de informatie om trends te analyseren, de website te beheren, bezoekersverkeer in de websiteomgeving te volgen en om demografische gegevens te verzamelen om ervoor te zorgen dat onze gebruikers een zinvolle, aantrekkelijke en waardevolle beleving hebben van ons bedrijf en onze website.

Cookies
Wij verzamelen gegevens met behulp van 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstdocumenten die een unieke en anonieme identificatiecode bevatten. Cookies van een website worden via internetbrowsers op uw apparaat geplaatst (en opgeslagen).

Wij gebruiken cookies om na te gaan welke domeinen en onderdelen het meest worden bezocht, het aantal computers te tellen dat onze websites bezoekt, uw persoonlijke ervaring te optimaliseren en om uw voorkeursinstellingen te onthouden. De informatie die wij opslaan in cookies wordt mogelijk gekoppeld aan de persoonlijke gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan onze website. Wilt u liever niet dat onze website cookies achterlaat dan kunt op u uw browser een waarschuwingssignaal instellen die u de mogelijkheid geeft om cookies te accepteren of te weigeren. Als u uw browser instelt op het blokkeren van cookies en een cookie weigert dan heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde onderdelen of diensten op onze websites.

Gedragsgerichte remarketing (Behavioural Remarketing)
Na uw bezoek aan onze website gebruiken wij remarketing methoden om u te benaderen met advertenties op websites van derde partijen. Wij, maar ook onze verkopende derde partijen, plaatsen cookies om advertenties te optimaliseren op basis van uw laatste bezoeken aan onze website.

Google: Google AdWords remarketing service wordt verstrekt door Google Inc.
U kunt zich uitschrijven bij Google Analytics voor display-advertenties en het Google Display Netwerk aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren door de instellingen te wijzigen op de pagina Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/aFreshpet

Google adviseert de Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – te installeren op uw webbrowser. De Google Analytics Opt-out Browers Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid uit te sluiten dat gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google bezoekt u de webpagina Google Privacy; Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook: Facebook remarketing service wordt beheerd door Facebook Inc.
Op deze webpagina van Facebook leest u meer over gepersonaliseerd adverteren: https://www.facebook.com/help/164968693837950
Om bij Facebook uit te schrijven voor gepersonaliseerde advertenties volgt u de instructies van Facebook: https://www.facebook.com/about/aFreshpet/#568137493302217

Facebook houdt zich aan de Self-Regulatory Principles voor Online Behavioural Advertising vastgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich voor display-advertenties uitschrijven bij Facebook en andere aangesloten bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de Verenigde Staten http://www.aboutaFreshpet.info/choices, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca, of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu, of uitschrijven via de instellingen op uw mobiele apparaat.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook bezoekt u de webpagina Facebook Data Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pixeltags/webbakens
Wij gebruiken pixeltags (alternatieve benaming voor webbakens), een grafische afbeelding op de website die informatie verzamelt over het gebruik van de website. Met het gebruik van pixeltags kunnen we bijvoorbeeld nagaan of gebruikers specifieke webpagina's bezoeken of een specifieke advertentie hebben aangeklikt.

Opslaan van gegevens
Wij gebruiken Local Storage (LS: lokale webopslag) zoals HTML5 om content en voorkeuren op te slaan. Derde partijen, met wie wij samenwerken om bepaalde functionaliteiten van onze website te kunnen aanbieden of om u advertenties te tonen op basis van uw browsergedrag, gebruiken eveneens LS en HTML5 om gegevens te verzamelen en op te slaan. Iedere browser heeft zijn eigen tool om website-opties te beheren en waarmee u HTML5 LS kunt verwijderen.

Bewaren van gegevens
Via de automatische backup-systemen van onze databases slaan wij continu gegevens op, tenzij u ons verzoekt uw gegevens te verwijderen. Wij hebben geen zeggenschap over de wijze waarop derde partijen met uw toestemming omgaan.

Optie Do Not Track
Wij attenderen u op de mogelijkheid de optie Do Not Track (DNT) aan te vinken. Do Not Track is een voorkeursoptie die u kunt instellen in uw webbrowser om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden. U schakelt Do Not Track in of uit op de pagina Instellingen van uw webbrowser.

Uitwisseling en gebruik van persoonsgegevens die wij verzamelen
Wij gebruiken uw gegevens om op effectieve manier met u te communiceren en om uw online aanvragen naar de juiste Freshpet vertegenwoordiger door te sturen. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor marketinguitingen en om u nieuwsbrieven en informatie te sturen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.
Wanneer u Freshpet informatie verstrekt en/of voorlegt via e-mail, onze contactformulieren of via rechtstreekse berichten op sociale media (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, etc.) dan zijn wij gerechtigd deze informatie te verzamelen en op onze websites te plaatsen, of in andere publieke uitingen die wij verzorgen.

Wij delen uw persoonsgegevens of andere informatie die we over u verzamelen met aangesloten partners en/of derde partijen die er belang bij hebben u te informeren over de diensten van hun bedrijf of organisatie. Het gebruik of openbaar maken van uw gegevens door aangesloten partners en/of derde partijen valt niet onder verantwoordelijkheid van Freshpet. Dergelijk gebruik en/of het openbaar maken van gegevens is beschreven in het privacybeleid van de desbetreffende aangesloten partners en/of derde partijen.

Uitschrijven voor uitwisseling en gebruik van persoonsgegevens die wij verzamelen
U heeft het recht geheel of gedeeltijk uit te schrijven voor onze mededelingen. Dat kan op de volgende manieren: (1) via de link 'afmelden' of 'instructies voor afmelden' in de e-mailberichten die wij versturen, of (2) door contact met ons op te nemen via e-mail online@preshpet.com met de onderwerpregel [Verzoek tot verwijdering van mijn persoonsgegevens] of (3) per brief geadresseerd aan:
Freshpet
T.a.v.: Afdeling Beheer Persoonsgegevens
Postbus 2157
Secaucus, NJ 07096-2157

In uw brief verzoekt u om verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze database en/of onze servers.

Inzien en wijzigen van uw persoonsgegevens
Wanneer uw persoonlijke gegevens wijzigen vragen wij u deze informatie zo spoedig mogelijk te corrigeren of aan te passen. U heeft het recht uw gegevens in te zien of uw gegevens te laten aanpassen. Stuur een e-mail aan online@freshpet.com, met als onderwerpregel [Verzoek aanpassing persoonsgegevens].

Wij bewaren en gebruiken uw gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor afhandeling van klachten en voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Wettelijke verplichtingen
Wij maken uw persoonsgegevens openbaar als de wet ons daartoe verplicht, bij juridische aangelegenheden, of als wij van mening zijn dat dit nodig is uit hoofde van de wet, of om de de veiligheid of integriteit van onze websites, bedrijf en/of personeel te beschermen.

Beveiliging
Wij vinden het belangrijk uw persoonsgegevens te beschermen en we streven ernaar de beveiliging van uw gegevens op deugdelijke wijze en met commercieel acceptabele methoden door te voeren ten aanzien van de aard van de gegevens die wij opslaan en die bescherming verlangen tegen onrechtmatige toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking.

Houdt u er echter rekening mee dat geen enkele methode voor gegevensoverdracht via internet of voor electronische gegevensopslag 100% veilig is en dat wij om die reden geen garanties kunnen geven over de absolute veiligheid van door ons verzamelde persoonsgegevens.

Wij attenderen u erop dat Freshpet de toegang tot en het beheer van uw persoonsgegevens beperkt tot de informatie waarvoor u ons specifiek toestemming heeft gegeven. In de meeste gevallen zijn de persoonsgegevens die voor ons toegankelijk zijn afkomstig van diensten door derde partijen die gegevens verzamelen of verwerken, zoals:

 • Google Analytics
 • WordPress
 • VWO
 • Mailchimp
 • Stripe
 • Donately
 • Destini
 • 33Across
 • AKC
 • Bustle
 • Captify
 • Clearstream
 • Dstilley
 • Facebook
 • DBM
 • Maxpoint/Valassis
 • Quantcast
 • ShareThis
 • Sharethrough
 • Stack Adapt
 • The Exchange Lab
 • Undertone
 • Video Amp

Daarnaast informeren wij u erover dat Freshpet gebruik maakt van tools van derde partijen om onze websites of gelieerde websites te analiseren, zoals SEMRush, Social Bakers, etc. Deze derde partijen verstrekken ons informatie en gegevens over u (of een gelijkwaardige gebruiker) die wordt verkregen via andere instanties. Wij willen graag dat u hiervan op te hoogte bent. Vindt u dit zorgelijk dan adviseren wij u de privacy-instellingen op uw internetbrowser te raadplegen. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft; wij zullen ons best doen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Internationale overdracht van gegevens
Uw gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, worden overgebracht en onderhouden op computers die zich buiten Nederland bevinden, of in gebieden waar andere wetgeving voor persoonsbescherming van toepassing is dan in Nederland.

Als u buiten de Verenigde Staten woont en u verstrekt ons informatie, dan wordt de informatie, inclusief uw persoonsgegevens, verzonden naar servers in de Verenigde Staten om daar te worden verwerkt.

Uw instemming met deze privacyverklaring, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie door u, houdt in dat u akkoord gaat met de gegevensoverdracht.

Links naar andere websites
Onze websites bevatten links naar websites van derde partijen die niet door ons worden beheerd. Klikt u op een link van een derde partij dan wordt u doorgestuurd naar de desbetreffende website. Wij adviseren u met klem de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites, privacyverklaringen, diensten, of gang van zaken van derde partijen.

Openbare fora
Onze website biedt toegang tot openbare blogs en fora. Wees u ervan bewust dat de informatie die u hier verstrekt, gelezen, verzameld en door derden gebruikt kan worden. Neem contact op via online@freshpet.com om verwijdering aan te vragen van uw persoonlijke gegevens op onze weblog of ons forum. In sommige gevallen is het niet mogelijk uw persoonlijke gegevens te verwijderen en informeren wij u daarover en met opgave van de reden daarvan.

Privacy van kinderen
Alleen personen van 18 jaar en ouder hebben toestemming onze website te bezoeken. Onze website richt zich niet op kinderen jonger dan 13 jaar (Kinderen). Het is niet onze bedoeling bewust persoonsgegevens op te slaan van kinderen onder 13 jaar. Bent u ouder of verzorger en merkt u dat uw kinderen ons persoonsgegevens hebben vertrekt, neem dan contact met ons op. Als wij merken dat wij persoonsgegevens hebben opgeslagen van een kind jonger dan 13 jaar zonder toestemming van een ouder, dan nemen wij stappen om deze informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 mei 2018 en blijft van kracht, behalve voor wijzigingen met betrekking tot toekomstige bepalingen die onmiddellijk in werking treden nadat ze op deze pagina zijn doorgevoerd.

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde te updaten of te wijzigen. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring. Als u doorgaat de website te gebruiken nadat wij op deze pagina wijzigingen hebben doorgevoerd, dan nemen wij aan dat u heeft kennisgenomen van de wijzigingen, deze accepteert en daarmee uw toestemming geeft voor het gewijzigde privacybeleid.

Wanneer wij de inhoud van deze privacyverklaring wijzigen, brengen wij u op de hoogte via het bij ons bekende e-mailadres, of via een prominente aankondiging op onze website.

Privacywet van Californië
In de California Civil Code, artikel 1798.83, is voor gebruikers in Californië het recht beschreven om informatie op te vragen of een bedrijf persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt aan derde partijen en hun direct marketingdoeleinden. Wij verkopen of delen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming voor marketingdoeleinden.

Contact opnemen
Heeft u vragen over ons privacybeleid stuur dan een e-mailbericht aan online@freshpet.com.